Rákoskerti képviselo - Hatvani Zoltán

Beszámoló az elmúlt négy év eredményeiről

 

 

Megítélésem és a velem kapcsolatba lépő helyiek többsége szerint Rákoskert sikeres 4 évet tudhat maga mögött, annak ellenére, hogy sok-sok mindenre ebben a ciklusban sem jutott elég pénz. A körzet közepén élve mégis mondhatom, hogy minden utcában történtek kisebb-nagyobb változások. Sokat gondolkoztam azon, hogy szabad-e, kell-e ezeket itt most felsorolni, de végül úgy döntöttem, hogy a képviselői munkámról leghitelesebben a Rákoskerten élők tudnak véleményt mondani, hiszen ők látják a fejlődést az utcákon, köztereken, intézményekben, és a játszótéren.
Ez alatt a négy év alatt egy kicsit politikus is lettem, pedig akik ismernek, ők tudják a legjobban, hogy soha sem készültem annak. Politikusként, viszont muszáj néhány a városrészt is érintő eredményről és kudarcról is írnom:
Az elmúlt négy év legfontosabb eredménye számomra, az hogy a rákoskerti közterületek megszépültek, rengeteg helyen láthatunk virágszigeteket és virágpiramisokat. Minden kiteresedésünk rendezettebb lett, ami köszönhető a Rákoskerti Parkőri Szolgálat folyamatos felügyeletének és munkájának. Soha nem látott mennyiségű út épült, vagy újult meg és 2009-ben már a csatornával nem rendelkező utcákban is megindulhatott egy tudatos útépítési, útstabilizációs program. Büszke vagyok arra, hogy a helyiek megtanulták a nevem mellett a telefonszámomat és a címemet, valamint az e-mail címemet, aminek köszönhetően naponta elérnek. Csak így tudunk együtt dolgozni és így tudok minden, a körzetet érintő észrevétellel kapcsolatban naprakész lenni.
Ebben a napi kapcsolattartásban óriási segítség a képviselői honlapom (www.hatvanizoltan.hu), ahol a rákoskertiek ma már lombgyűjtő zsákokat, színházjegyeket és a nagycsaládos gyerekjegyeket is megrendelhetik.
Itt szeretném jelezni, hogy Rákoskert sikerei mindig a helyieknek köszönhető, hiszen az együttműködő lakók, civil szervezetek és intézményvezetők nélkül csak az önkormányzat és jómagam nem tudnék ennyi eredményt felmutatni. A rákoskertiek fontosnak érzik azt, hogy tegyenek a kerület legszebb városrészéért, lakóhelyünkért. Ennek a közös munkának köszönhető a játszóterünk rendje, ahol apukák és nagyapák, sőt ma már a fiatalok is kiveszik a részüket a domb őrzéséből, a közterületek tisztasága, hiszen emlékezzünk arra, amikor még zsákok százai csúnyították el utcáinkat. Segíteni akaró, helyi vállalkozókkal építhetek meg ingyen vagy jelentősen olcsóbban iskolai kerékpártárolót, a Vida-dombon térkő járdát, a szelektív hulladéksziget mellett webkamerát, sőt virágágyásokat is. A civilek anyagi támogatása és tenniakarása is megható, hiszen a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet ellenére is, 3 utcánkban alakult önerős járdaépítő közösség, akik 1000 méteren építettek új járdát, és helyiek adakozásából készülhetett el Rákoskert első köztéri szobra is. A körzetben élők a helyi közügyekkel és közvetlen környezetük sorsával is aktívan foglalkoznak, jó példa erre, a rengeteg „szavazólap” a Zsigmond utcán keresztül közlekedő buszról, vagy a kerület első hivatalos városrészi, rákoskerti zászlójáról.
A kerület egyik legnagyobb civilszervezetének, a Rákoskerti Polgári Körnek is rengeteget köszönhetünk. Emlékparkot építenek, fákat ültetnek és évente immár 6 alkalommal, kiadják és terjesztik a Kerti Levél c. lokálpatrióta lapot. Óvodánk, iskolánk, nyugdíjas klubunk és a művelődési házunk vezetőire is büszkék lehetünk, hiszen rengeteget tesznek óvodásainkért, iskolásainkért, nyugdíjasainkért és mindannyiunkért.
Szeretnék megemlíteni néhány nagy beruházást, amiket sikerült megvalósítanunk:

 • Útépítés a körzetem 26%-án, ami 4365 méter aszfaltot jelent
 • Útfelújítások a szórt bitumenemulziós technikával Rákoskert 17%-án, ami 2875 méter szilárd útburkolatot jelent
 • Klíma a Rákoskerti Művelődési Házba
 • Vida-dombi játszótér, streetball és kötélpálya
 • Kultúrált parkoló és kerékpártároló a Kossuth Iskola környékén, illetve udvarán
 • Közel 3000 méter hosszan épült új járda a körzetben

Rákoskerten mindig azt mondták az emberek, hogy a kerület „mostohagyerekei” vagyunk, ezért jut kevés fejlesztés a körzetre, ezért volt mindig mindenben utolsó Rákoskert. Ezen a hangulaton csak úgy lehetett változtatni, ha sok-sok újdonságban első lett városrészünk. Ilyenek voltak a következők:

 • Faágak, nyesedékek darálása 2007 tavaszán nálunk indult el először a kerületben
 • Kucorgó téri ügyfélszolgálati- és okmányiroda
 • az első képviselői honlap, ami a tájékoztatásban nyújt segítséget a helyieknek
 • az első zárt és őrzött játszótér, ami azóta már példa Rákosmentén
 • Kert nevű települések találkozója, ilyen rendezvény más városrészben eddig nem volt
 • Az első webkamera kerületi közterületen
 • Virágszigetek, és virágpiramisok minden nagyobb kiteresedésen

Megvalósult beruházások térképpel >> itt<<

Városrészünk elmaradottságát a körzetem 30%-ára jellemző csatornázatlanság és az ebből következő szilárd útburkolat hiánya okozza. Bizonyára már minden érintett tudja, hogy sajnos 2007. január 1.-től a budapesti kerületek önállóan már nem építhetnek szennyvízelvezető gerincvezetéket, hiszen ezt a feladatot a főváros magához vonta. Ebből következik, hogy az infrastruktúrát csak járda, szikkasztóárok és az ún. szórt-bitumenes utak építéssel tudtam fejleszteni.
Kudarcokról is írok néhány sort, hiszen az elmúlt 48 hónap alatt sajnos ebből is jutott Rákoskertnek. Nem sikerült megoldani a Csongrád utcában található orvosi és védőnői rendelők bővítését. Az elképzelések szerint csak 2011-ben, közérdekű felajánlásként fog megújulni a rendelő. A folyamatos levelezések ellenére mai napig nem készültek el a BKV megállóiban a hiányzó utasvárók, de az M0 mellett működő nagyáruház sem építette még ki a biztonságos gyalogátkelőt a Pesti út és a Sáránd utca kereszteződésében, pedig a 162-es busz útvonal-módósításának hozzájárulásáért ezt ígérték.
Itt ígérem meg Önöknek, hogy a pillanatnyi csalódások sem veszik el a kedvem, nem adom fel a kilincselést és a lobbyzást, így remélem a közeljövőben, megvalósulhatnak közös álmaink.
Beszámolóm végén fontos megemlíteni, hogy rengeteg fejlesztést a részben rákoskerti képviselőkkel összefogva tudtam csak megvalósítani. Fohsz Tivadar és Dr. Fenke Ferenc minden ötletem és elképzelésem mellé odaállt és sok esetben csak a közös fellépésnek és összefogásnak köszönhetően jöhetett létre a megálmodott beruházás.
Köszönettel tartozom az önkormányzat vezetésének is, hiszen a költségvetésből több, évek óta váró fejlesztéshez biztosította a forrást. Riz Levente polgármester úr támogatása nélkül nem épülhetett volna fel többek között a Kossuth Iskola udvarán a 14 éve várt kerítés, és a Vida-dombi játszóterünk sem, valamint nem újulhatott volna meg a Rákoskerti Idősek Klubja sem.
Köszönöm, hogy elolvasták beszámolómat, továbbra is várom ötleteiket és észrevételeiket!

Budapest, 2010. július 25.

  Barátsággal: Hatvani Zoltán
                                                         Rákoskerti képviselő

Városfejlesztés, intézmény karbantartás
Új, jó minőségű járdák építése (2007-2010) 4200 méter
Aszfaltozott utak építése és felújítása (2007, 2008, 2009, 2010) 4365 méter
Szórt bizumenes útépítés a csatornázatlan területeken (2010) 2875 méter
Útstabilizációs útjavítás 3 utcában (2009) 1380 méter
P+R parkoló építése a Rákoskerti vasúti megálló mellett 75 férőhely
Rákoskerti Parkolók építése (Műv. Ház, Göcsej ABC és a Kossuth iskola mellett) 40 férőhely
Gyalogátkelőhelyek felfestetése a Pesti úton és a Rákoskert sugárúton 4 db
Szikkasztó-, vizesárok építés és karbantartás 6 helyen
VIDA-dombi játszótér megvalósítása és karbantartása 29 millió
Rákoskerti Művelődési Ház külső homlokzatának felújítása  2008-2010
Rákoskerti Művelődési Ház nagytermének klimatizálása  2007
Kossuth Lajos Általános Iskola udvarán kerékpártároló építése  2007
Kossuth Lajos Általános Iskola udvarán labdafogó kerítés építése  2008
Kossuth Lajos Általános Iskola udvarán álló "kisház" felújítása 2010
Százszorszép Óvoda rendszeres támogatása 2006-2010
Kossuth Lajos Iskola bejárata fölött esőfogó létesítésének finanszírozása 2010
Közbiztonság
Kerületi Rendőrség támogatása  
Rákoskerti körzeti megbízotti rendszer kidolgozásának támogatása 2009
Közvilágítás fejlesztés minden évben 4-5 lámpa
Delta Polgárőrség rendszeres támogatása minden évben  
Kapcsolattartás a helyiekkel
Rendszeres fogadóórák (délelőtt, délután és igény esetén lakáson is)  
Rendszeres részvétel a Kossuth Lajos Ált. Iskolában működő Iskolaszék ülésein   
Idősek klubja érdekegyeztető fórumán való részvétel  
Kucorgó téri okmányiroda megnyitásának támogatása 2008.06.25
Kapcsolattartás a képviselői honlapon is több, mint 13.000 klikkelés
Közterület karbantartás, köztisztaság fejlesztés
Utcai padok kihelyezése 6 db
Utcai szemetesek kihelyezése és azok ürítésének megszervezése 24 db
közterületeink rendszeres kaszálása, locsolása 15 helyszín
Lombzsákosztás akár házhozszállítva minden év őszén
4 virágsziget és 3 virágpiramis megépítése és gondozása  
"Országzászló" környékének rendbehozatala és gondozása 2008
Környezetvédelem
4 év alatt 250 db fa elültetése  
850 tő cserje elültetése  
Rákoskerti Parkőri Szolgálat létrehozása és működtetése  
Zöldhulladék begyűjtés, darálás megszervezése minden év tavaszán
Kultúra 
Rákoskert Napja a Platánfasoron 3 alkalommal
Vida-dombon megrendezett Szent István Napi ünnepség 4 alkalommal
Wass Albert szobor felállításának támogatása  
Mindenki Karácsonya 4 alkalommal
Kerti Levél kiemelt támogatása 6 alkalommal/év
"KERT" nevű települések találkozója (első alkalom 2008-Rákoskerten)  
Rákoskerti Dalos Klub támogatása  
Ascher Oszkár színház kiemelt támogatása 2009
Szoros, napi együttműködés a Rákoskerti Művelődési Házzal  
Sport és hagyományőrzés
Rákoskerti Torna Kupa kiemelt támogatása Kossuth Lajos Iskolában
Kárpát medencei rovásíró verseny és sportnap támogatása Zrínyi Miklós Iskolában
Rákoskerti intézmények Karácsonyi díszkivilágítása  
Helyi különlegességek, extrák
nagycsaládos gyerekeknek ingyenes előadások a Rákoskerti Művelődési Házban folyamatosan
Rákoskerti zászló magterveztetése és 6 helyen való elhelyezése  
Mindig hívható képviselői telefonszám 06/30 944-0203
Képviselői honlap (ahol minden a tevékenységemhez köthető dolog dukumentálva van) 2008.01.01.-től
197. vasútbusz beindítása, ami helyi járatként is üzemel  2010.augusztusától

<< Vissza a fooldalra

Keresés

   

Legfrissebb híreink: