Kereszt állítás és misztérium a Vidán – 1992

 
 
Kereszt a Vida-dombon
 
...Kerületünket a legtöbb lapban úgy emlegetik, mint Budapest legszegényebb táját... Amennyiben igaz a hír, úgy tovább bontható, s akkor talán Rákoskertet nevezhetjük a kerület legmostohább részének.
...Pedig gyönyörű! Csak gyalog kell járni az utcáin, hogy fölfedezze az ember a kertiek szorgalmát, a gyümölcsösökben, virágokban, veteményekben gazdag udvarokat, azt a buzgalmat, amit hagyományos szóval „lokálpatriotizmus"-nak mondunk, magyarán szólva pedig közvetlen környezetünk megbecsülésének.
Ennek a becsülésnek kézzelfogható bizonysága a SZÉPÍTŐ EGYLET munkája.
Tetszik nekem ez az összefogás. Tetszik maga az önzetlen vállalkozás neve, hiszen aki szépíteni szeretne a környezetén, az csak jó ember lehet. 
Ennek az örömnek lesz születésnapi ünnepsége április 19-én – HÚSVÉT VASÁRNAPJÁN – a Vida-dombon. Ez a nap a Szépítő Egylet által szorgalmazott kereszt ünnepélyes fölavatásának a napja.
Előre ígérem, nem megyek föl egyedül a dombra, hogy mint „illetékes plébános" elvégezzem a szertartást... Együtt megyünk a kertiek által szervezett csapattal, az önkéntes résztvevőkkel, mintha csak Jézus nyomában járnánk, hogy mindenki érezze, a Názáreti Ácsfiú most is köztünk él, megszólít minket, mert szeret, és azt akarja, hogy boldogabb, szebb, tartalmasabb életünk legyen, mint eddig volt.
Megyünk a Vida-dombra, Húsvét vasárnapján délután három órakor, s úgy „teszünk", mintha Jézus köztünk járna, tanítványokat keresve, betegeket gyógyítva, bűnösökben reményt ébresztve, hogy mindannyiunkban fölélessze a lét alapvető értelmét, csak úgy érdemes élni, ha másokért élünk, csak az odaadott élet a megnyert élet.
Megyünk Jézussal a kereszt felé... Én is nyomába szegődöm, első szavamra akkora bizalma volt irántam, hogy Péternek nevezett – azaz kősziklának – akire rábízza az utána járó gyülekezetet.
Rákoskert FÉNYES NAPJA lesz ez a húsvéti délután. Fény és reménység őrzője. Mert ahol keresztet emelnek, ott Égre néző emberek laknak. Ott tudják, hogy a hétköznapok szürke robotjában kell az ünnep, kell a magasba törő akarás, ott tudják, hogy a szívnek is vannak érvei.
A keresztfa annak jele, hogy a Názáreti Jézus a szó szoros értelmében halálosan szeret bennünket. Széthúzó, veszekedő világunkban ez a szeretet az egyetlen biztos pont, amit érdemes komolyan vennünk!

Forrás: tizenhetedik.hu